امروز : یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/22
62 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/03/14
54 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - خوزستان - اهواز - سالن همایش های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان (اهواز بلوار پاسداران روبروی زیتون کارمندی)
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/16
25 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/17
26 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه دامغان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/09
18 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/05
14 روز مانده
شهر برگزاری :
شهر تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/09
18 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/06
15 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران-ایران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
غیر حضوری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/06
46 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/01
10 روز مانده
شهر برگزاری :
کرمان -جیرفت
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/21
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرمان -جیرفت