امروز : پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/11
35 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/07
31 روز مانده
شهر برگزاری :
کرمان -جیرفت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/18
42 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/14
38 روز مانده
شهر برگزاری :
کرمان -جیرفت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
86 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
85 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
24 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
19 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
پایان یافته
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
24 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
19 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
104 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
94 روز مانده
شهر برگزاری :
غیر حضوری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/25
49 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/21
45 روز مانده
شهر برگزاری :
کرمان -جیرفت
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران