امروز : شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/04
96 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/01
93 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه آزاد تهران مركزي
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
89 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
87 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/04
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران _ دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
89 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
87 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
پایان یافته
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/01/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه پیام نور استان قزوین
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرج