امروز : جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
29 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/30
27 روز مانده
شهر برگزاری :
مشهد مقدس
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/14
41 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/22
19 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه دامغان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/20
139 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرمان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
پایان یافته
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
29 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
28 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
47 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
37 روز مانده
شهر برگزاری :
غیر حضوری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/21
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرمان -جیرفت
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران