امروز : دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1401/03/06
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/03/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
اصفهان، خانه اصفهان خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک ۶۶، موسسه فرهنگی، هنری بسته نگار سپاهان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/04/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/04/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
اردبیل، بزرگراه شهید سلیمانی، جنب اداره کل پست، نبش خیابان خیرین، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/06/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/03/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه Kasem Bundit بانکوک
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/06/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/04/16
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/04/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/04/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
اصفهان، خانه اصفهان خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک ۶۶، موسسه فرهنگی، هنری بسته نگار سپاهان
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - شهر تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/02/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/02/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
شهر تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/14
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/08/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/08/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/02/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/02/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران- خیابان کارگر شمالی- دانشکده فنی دانشگاه تهران- اتاق ۴۱۲
تاریخ برگزاری همایش :
1401/02/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/02/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
شهر تهران