امروز : شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/29
44 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/26
41 روز مانده
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/02/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/02/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه new vision
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/03
18 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/01/19
3 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/03
18 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/01/19
3 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
42 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
39 روز مانده
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/01/28
12 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه پیام نور استان قزوین
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
73 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/20
66 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/01
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/28
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران - خ گاندی - خ پانزدهم - پلاک 25
گروه بندی :