دریافت لوگو کنفرانس نما

 

شرایط درج رویداد در کنفرانس نما :

ما به صورت رایگان رویداد شما(کنفرانس، همایش، کنگره، سمینار و کارگاه) را در وب سایت اطلاع رسانی می کنیم.

دریافت لوگوی کنفرانس نما

در صورتی که لوگوی کنفرانس نما را برای درج در پوستر یا وب سایت رویدادتان نیاز دارید، میتوانید یکی از فایل های زیر را دانلود نمایید

 

 

دانلود لوگو

دانلود لوگو