امروز : شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/10
7 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/06
3 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/09
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/10
7 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/06
3 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/03
60 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/01/19
45 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/19
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/03/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/05
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/05
2 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/08
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/12/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز، بلوار نیایش، مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/13
پایان یافته
شهر برگزاری :
مشهد مقدس