امروز : چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1451/07/29
19363 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1450/07/28
18997 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/02
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/07/28
4 روز مانده
شهر برگزاری :
شیراز
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/02
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/07/28
4 روز مانده
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/02
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/07/28
4 روز مانده
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/19
85 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/30
36 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/03/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/26
62 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/26
62 روز مانده
شهر برگزاری :
تبریز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
96 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/30
96 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/05
131 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/05
131 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/08
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/12/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز، بلوار نیایش، مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/15
21 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/13
19 روز مانده
شهر برگزاری :
مشهد مقدس
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/27
63 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/25
31 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران