امروز : یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری و تحت حمایت سیویلیکا
مکان برگزاری :
ایران - تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

 

 • محوره های اصلی
 • زراعت: فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی
 • ژنتیک و به­نژادی گیاهی 
 • تنش­های غیر­زیستی در گیاهان زراعی
 • تنش­های زیستی در گیاهان زراعی
 • نظام­های زراعی زیست بوم سازگار 
 • تولیدات زراعی ارگانیک
 • زیست فناوری گیاهان زراعی
 • ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی
 • به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی
 • گیاهان زراعی جدید و فراموش شده
 • فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی
 • بهره‌وری و کارایی مصرف منابع در زراعت
 • تغییر اقلیم و چالش­های زیست محیطی در تولیدات زراعی
 • فناوری­های نوین در تولید محصولات زراعی
 • مدیریت علف­های هرز در زراعت
 • زیر محور های اصلی

 

 • 1-کشاورزی و توسعه پایدار:
 • تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
  فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
  ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
  علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
  ميوه هاي مناطق معتدله
  هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
  مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
  شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
  اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار
   به زراعتي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي
  ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي
  ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
  نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
  نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
  نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
  نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

 

 • 2- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:
 • آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
  مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
  حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
  کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
  مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
  نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
  نقش تغییرات آب و هوایی بر ویژگی های فیزیکی، کانی شناسی و میکرومرفولوژیکی خاک ها
  هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
  پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

 

 • 3- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک:
 • کاربرد کود ها و مواد آلی مختلف در خاک
  روشهای مصرف کود در خاک
  تنوع زیستی و روابط زیستی در خاک و ریزوسفر
  شیمی و آلودگی خاک و کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلودگی خاک
  اصلاح خاک های شور و سدیمی

 

 • 4- منابع طبیعی و توسعه پایدار:
 • مباحث نوین در منابع طبیعی
  تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
  استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
  روشهای پالایش در منابع طبیعی
  ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
 • صنعت چوب و کاغذ

 

 • 5- علوم صنایع غذایی:
 • مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
  علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
             بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
             بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
             فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
             میکروب شناسی مواد غذایی

 

 • 6- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات:
 • محصولات تراریخته
  بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
  زراعت و اصلاح نباتات
  روشهای جدید به نژادی در گیاهان
  بیوتکنولوژی ، کشت بافت

 

 • 7- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی:
 • صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي
  سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
  بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
  بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
  مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

 

 • 8- علوم شیلات و آبزیان:
 • کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
  نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
  تکثیر و پرورش آبزیان
  بهداشت و بیماری های آبزیان
  صید و بهره برداری

 • 9- علوم دامی و دامپزشکی:
 • کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
  تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
  کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
  مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
  نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
  فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
  نقش تکنیک¬های تولید مثلی در تولیدات دامی
  دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
  بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
  کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
  جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

 • 10- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:
 • کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
  ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
  تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
  بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
  کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
  گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
  روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
  هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
  الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
  مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
  سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
  به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
  مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و  مدیریت آفات در گیاهان باغی
  کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

 

 • 11- نانو تکنولوژی در کشاوزی:
 • نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
  کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
  نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی
  نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
  نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
  نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
  کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

 

 • 12- علوم زراعت:
 • تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
  کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
  مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
  تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
  زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
  روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
  فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

 

 • 13- علوم جنگل و مرتع:
 • علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
  روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
  جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل
  مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل
  سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
  کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
  جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل
  نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل
  پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
  اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل
  آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
  اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
  مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
  کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
  محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
  مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

 

 • 14- بیابان و بیابان زدایی:
 • ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
  بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
  اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
  کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
  بیابانزایی و توسعه پایدار
  خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

 

 • 15- پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست:
 • نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
  آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
  نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور
  نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي
  نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنیت زیستی
  نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي
  کاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

 • 16-  مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت:
 • زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
  آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
  خشکسالی و تغییرات اقلیمی
  طوفان ، صاعقه و ریزگرد
  کاربرد فناوري‌هاي نوين در مدیریت سوانح طبیعی
  نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
  اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
  حیات وحش و استفاده چند منظوره

 • 17- مدیریت انرژی و توسعه پایدار:
 • انرژي هاي تجديد پذير (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )
  انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
  مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
  محيط زيست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
  آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
  نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست
  سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
  فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
  سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
  روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن
  نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار
  راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن
  تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
  شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران
  بومي سازي فن آوري استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

 

 • 18- زیست بوم پایدار و توسعه:
 • محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
  پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
  حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
  ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
  شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
  مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
  صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

 

 • 19- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی:
 • نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
  تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
  اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
  تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
  اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
  پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
  اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
  توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
  قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

 

 • 20- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار :
 • مديريت، برنامه ریزی و آموزش محيط زيست
  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
  استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
  مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
  اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
  تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
  کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
  مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  20- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار:
  تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده  
  مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
  جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
  مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
  زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
  مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

 

 • 21- محیط زیست ،آب و فاضلاب:
 • انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
  مهندسی آب و فاضلاب
  فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
  تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
  خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
  مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
  اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
  استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
  مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
  روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

 • 22- محیط زیست ، هوا و صوت:
 • پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
  ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
  شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
  پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
  ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن
  مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

 • 23- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
  شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
  اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
  اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
  مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
  ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
  حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
  کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
  اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
  اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
  ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
  طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
  نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
  اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري

 

 • 24- توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار:
 • گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
  گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
  مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
  استانداردسازی خدمات گردشگری
  زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
  گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
  نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
  گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
  رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
  فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
  اکوتوریسم و گردشگری معاصر
  گردشگری و انرژی های نو و پایدار
  آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
  ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
  موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
  نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
  گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
  مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
  گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی
  گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
  گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت
  گردشگري درمناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
  استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
  تغييرات آب و هوايي و گردشگري
  گردشگري مذهبي ، فرهنگی
  گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار
  گردشگري الکترونيک ، گردشگري و جهاني شدن
  گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري
  گردشگری وموسیقی های محلی
  نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
  آموزش و تورگردانی گردشگري

 • گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

 

 • 25-مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه جغرافیا:
 • جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
 • توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
 • جغرافیا ی سیاسی
 • آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
 • جغرافیا ومدیریت جامع شهری
 • جغرافیا ی پزشکی
 • برنامه ریزی و آمایش سرزمین
 • جغرافیا و فناوریهای نوین
 • برنامه ریزی روستایی
 • جغرافیا و محیط زیست
 • برنامه ریزی شهری
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ژئومورفولوژی
 • جغرافیا، دفاع و امنیت


کلمات کلیدی :
کشاورزی و توسعه پایدار , آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ,مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک , منابع طبیعی و توسعه پایدار, علوم صنایع غذایی , مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات , علوم شیلات و آبزیان , کنفرانس , کنفرانس علمي , چاپ مقاله , مقاله علمي , مقاله کنفرانسی , وزارت علوم , برگزاري کنفرانس علمي , همايش علمي , کنفرانس محیط زیست , کنفرانس کشاورزی 1400 , کنفرانس بین المللی کشاورزی , کنفرانس های بین المللی 2021 , کنفرانس های بین المللی, دانلود مقالات سيويليکا , کشاورزي , توسعه پايدار , محيط زيست , منابع طبيعي , صنايع غذايي , مهندسي ژنتيک , علوم شيلات , علوم دامي , دامپزشکي , نانو تکنولوژي , کشاورزی , منابع طبیعی , دانشکده محيط زيست ,


تلفن دبیرخانه :
02188816395
مسئول دبیرخانه :
مهندس عزیزی