امروز : یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (مسکن؛ پیشران تولید)
تاریخ برگزاری همایش :
1400/12/01
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
اندیشکده اقتصاد مقاومتی . کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی. وزارت راه و شهرسازی
مکان برگزاری :
وزارت راه و شهرسازی
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

مدیریت بازار
• هدایت تقاضای مولد و تحدید تقاضای سوداگرانه
• الگوهای تنظیم بازار اجاره
• الزامات و چالشهای توسعه زیرساختهای اطالعاتی
• اصالح نظام معامالتی در بخش مسکن


ساخت و تولید
• سازوکار عرضه زمینهای عمومی و خصوصی
• الگوهای نوسازی بافت فرسوده
• مدیریت تأمین نهادههای ساخت مسکن
• روشهای تولید مسکن مبتنی بر اقلیم
• شیوه نقشآفرینی نهادهای توسعهگر در تولید مسکن

تأمین مالی
• الگوهای تأمین مالی مسکن از طریق نظام بانکی
• ابزارهای تأمین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه
• سازوکار تأمین مسکن برای دهکهای پایین درآمدی
• بازطراحی قواعد پیش فروش و ساخت مشارکتی مسکن


توسعه و حکمرانی
• قانون اساسی و مسئله تأمین مسکن
• ساختار نهادی بخش مسکن و تعارضات بین دستگاهی
• الگوهای توسعه شهری و روستایی در جغرافیای ایران
• توسعه مناطق جدید مبتنی بر آمایش سرزمین
• مسکن معیشت محور و اقتصاد روستکلمات کلیدی :
تامین مالی مسکن- مسکن کم درآمدها- مسکن اجتماعی- پیش فروش مسکن- مشارکت در ساخت مسکن- تنظیم بازار اجاره- بازار اجاره- اجاره بها- اجاره نشینی- تقاضای سوداگرانه در مسکن- تقاضای سرمایه ای- نظام معاملاتی- مشاورین املاک- زیرساخت اطلاعاتی در مسکن- سامانه املاک- عرضه زمین- مصالح ساختمانی- بافت فرسوده- صنعتی سازی- شهرسازی- مسکن روستایی- آمایش سرزمینی_ مسکن معیشت محور- توسعه گر در مسکن


تلفن دبیرخانه :
021-88735645
مسئول دبیرخانه :
محمدمهدی تاجیک