امروز : شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
نخستین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا و انرژی پاک
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/13
پایان یافته
برگزارکنندگان :
به اندیش آوران تدبیر قهستان
مکان برگزاری :
مشهد مقدس
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :
علوم کشاورزی (کلیه گرایش ها) / علوم جغرافیایی (کلیه گرایش ها) / علوم منابع طبیعی (کلیه گرایش ها) / علوم محیط زیست (کلیه گرایش ها) / علوم انرژی (کلیه گرایش ها) / علوم گردشگری (کلیه گرایش ها) / علوم مدیریت (گرایش های مرتبط) و کلیه رشته های مرتبط ...


کلمات کلیدی :
کشاورزی , منابع طبیعی , محیط زیست , جغرافیا , انرژی , توسعه پایدار , مشهد , همایش , کنفرانس , تدبیر , قهستان , آبان, 1398 , conference , 2019 , 2018 , گردشگری , امنیت , حمل و نقل , خراسان رضوی


تلفن دبیرخانه :
09050244532 - 05138820210
مسئول دبیرخانه :
ایوبی - دبیر اجرایی