امروز : دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/27
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصریآرمان‌شهر اسلامیبایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانیحقوق شهروندی از دیدگاه اسلامتجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازیمبانی موجود معماری ایرانیمبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامیمبانی نظری اسلام در معمارینقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی‌آسیب‌شناسی مبانی نظری موجودجایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازیتجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهرینقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری انرژی، معماری و شهرسازی پایدار مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری و شهرسازیضوابط فنی و استانداردهانوآوری و چالش‌های پیش روهویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهریجایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهاالگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهرکاربرد فن­آوری­های نوین در توسعه شهرهای پایدارمحیط زیست و توسعه پایدار در شهرمردم و پایداری اجتماعیدستیابی به الگوهای ساخت­وساز پایدار با بکارگیری ساختمان ­­های بومیتکنولوژی و پایداری ساختمانکاربرد مصالح نوینمدیریت انرژیمدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایرانمدیریت بحران و توسعه­ی شهری در شهرهای ایران نگرش به معماری و شهرسازی عصر امروز از دیدگاه َآسیب شناسانه آسیب شناسی مشارکت عمومی در امور شهری و توسعه پایدارآسیب شناسی حقوق و قوانین شهری و ساختمانیطراحی و ساختبرنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری در عصر حاضر (چالش­ها و راهکارها)تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی آموزش و منظر شهریاکوتوریسممعماری هوشمندمعماری دیجیتالشهر و زیباسازی شهررایانه ابزاری برای ساختمعماری تعاملیمعماری پارامتریکرایانه ابزاری برای طراحی میراث طبیعی، گردشگری و توسعه پایدار معماری و شهرسازی و گردشگریگردشگری با هویت ایرانی اسلامیفرهنگ و گردشگریرویکردهای نوین در گردشگریتکنولوژی های نوین در گردشگریگردشگری جهانی و جاذبه های ایرانمعماری و شهرسازی تاریخی و گردشگریمعماری و شهرسازی نوین و گردشگریگردشگری و اقتصادمدیریت گردشگریگردشگری بومیگردشگری دینی معماری منظر و هنرهای محیطی طراحی شهری نوینمدیریت شهری نوینمدیریت بافت‌های فرسوده شهریمحیط‌زیست، جامعه و فرهنگ شهریچشم انداز شهرمنظر و چشم‌انداز پایدارمیراث فرهنگی و بافت‌های فرسودهجلوه های نو در معماری منظرمنظر فرهنگی و بافت های تاریخی مدیریت و برنامه ریزی سازماندهی پروژهابزارهای مدیریتمدیریت استراتژیکداده پردازی در معماریروش ها، فنون و متودولوژیسیستم های اطلاعات مدیریت پروژهمدیریت و برنامه ریزی پایدارمدیریت شهریبررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامیالگوهای مدیریت اسلامی پایداراصول و مقررات پیمانمهندسی ارزشنظارت و ارتقای کیفیتمدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخیمدیریت شهر الکترونیکمدیریت بحران بافت ها و آثار تاریخی بهسازی و مقاوم سازی بافت­های تاریخیبافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)تاثیر تکنولوژی­های جدید در حفظ بافت تاریخی شهرحفظ هویت شهری در بهسازی بافت­های فرسوده


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی