امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
چهارمین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/15
17 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/12
14 روز مانده تا مهلت ارسال مقالات
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :
علوم انسانی علوم سیاسیانسان و هنرمشاور و راهنماییزبان شناسی و آموزشالگوهای ایرانی اسلامیعلوم قرآن و حدیثعلوم تربیتیعلوم اجتماعیالهیات و معارف اسلامیعلوم اقتصادی و توسعهعلوم روانشناسیتاریخ و تمدنفقه و حقوقحسابداریآموزش و پرورشعلوم رفتاریسایر مباحث مرتبط با علوم انسانی مطالعات فرهنگی توسعه و ترویج فرهنگ صحیح در جامعهترویج فرهنگ ایرانی اسلامیموانع و مشکلات فرهنگی جامعهفرهنگ کار و کار آفرینیتربیت اخلاقی و فرهنگیجامعه شناسی مسائل اجتماعیتربیت اخلاقی و شهروندیمدیریت و برنامه ریزی فرهنگیالگوهای فرهنگی پایدارمددکاری اجتماعی و سلامت روانفرهنگ اقتصاد مقاومتیفرهنگ و اندیشه دینیتعلیم و تربیت اسلامیجامعه شناسی فرهنگیمطالعات زنان و خانوادهپژوهش علوم اجتماعیسبک زندگی اسلامیزیست اخلاق اسلامیهنجارهای اجتماعیمطالعات جوانانسایر مباحث مرتبط با مطالعات فرهنگی محورهای ویژه راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعهسبک زندگی سالمراهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامیاخلاق و فرهنگ در پژوهشتوسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده هاتربیت بدنی و علوم ورزشیرفتار در مدیریتسایر مباحث مرتبط بخش های آزاد


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی