امروز : چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/05/14
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/05/12
6 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/05/14
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/05/12
6 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/04/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/04/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
غیر حضوری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/03/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه ازاد دزفول
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/06
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرمان -جیرفت