امروز : دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/30
64 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/09/15
49 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/08/26
30 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/08/16
20 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/08/26
30 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/08/26
30 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/30
64 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/09/15
49 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/07/28
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/07/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/08/26
30 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/08/26
30 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/07/28
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/07/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران