امروز : پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
مشهد مقدس
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/14
7 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/22
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه دامغان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/20
105 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرمان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/15
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
3 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
13 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
3 روز مانده
شهر برگزاری :
غیر حضوری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/21
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرمان -جیرفت
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران