امروز : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1450/08/30
19053 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1450/04/31
18931 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1450/08/30
19053 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1450/04/31
18931 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1450/08/30
19053 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1450/04/31
18931 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/19
109 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/30
60 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/03/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/26
86 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/26
86 روز مانده
شهر برگزاری :
تبریز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
120 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/30
120 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/05
155 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/05
155 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/08
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/12/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز، بلوار نیایش، مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/27
87 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/25
55 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/05
155 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/05
155 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران