امروز : سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/12/26
51 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/21
پایان یافته
شهر برگزاری :
موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/12/19
44 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/16
پایان یافته
شهر برگزاری :
موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/30
25 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/25
20 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - شهر تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/12/26
51 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/21
16 روز مانده
شهر برگزاری :
تبریز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/30
25 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/25
20 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - شهر تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/12/01
26 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/25
20 روز مانده
شهر برگزاری :
وزارت راه و شهرسازی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/14
9 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/10
5 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/30
25 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/27
22 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/08/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/08/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/05/25
203 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/12/26
51 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران