امروز : پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/19
28 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/03/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/26
5 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/26
5 روز مانده
شهر برگزاری :
تبریز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/30
39 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/05
74 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/05
74 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/08
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/12/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز، بلوار نیایش، مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/13
پایان یافته
شهر برگزاری :
مشهد مقدس
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/27
6 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران